Stap Vooruit

Tekenen. Puzzelen. Knippen en plakken. Oefenen met oversteken. Het vernieuwde Stap Vooruit bevat 8 pagina's met leuke doe-opdrachten. De verkeersafspraken die de kinderen van groep 4 leren, zijn vaak een afgeleide van de wettelijke regels, zodat ze niet te moeilijk voor ze zijn. Zo maken kinderen spelenderwijs kennis met het verkeer.

Spelenderwijs leren

Kennis en inzicht zijn belangrijke aandachtspunten, maar het accent ligt vooral op het toepassen van die kennis, veiligheidsbewustzijn en het oefenen van vaardigheden. Deze elementen hebben we in uitdagende, actieve werkvormen verwerkt. Zoals het maken van een zoek-de-verschillen-kleurplaat over het verkeer, waar leerlingen vervolgens een groepsgesprek over kunnen voeren.

Abonnement

Stap Vooruit verschijnt als 8 verkeerswerkbladen (ook voor het digibord) met een compacte handleiding en toetsen. Het materiaal wordt ieder jaar geactualiseerd. U ontvangt Stap Vooruit vier keer per schooljaar: 

  • Nummer 1 en 2: de eerste week na de zomervakantie 2016
  • Nummer 3 en 4: eerste week november 2016
  • Nummer 5 en 6: tweede week januari 2017
  • Nummer 7 en 8: tweede week maart 2017

Digitale lessen

De verkeerswerkbladen zijn als digitale variant beschikbaar via verkeerspoort.vvn.nl. U kunt daarnaast digitale lesmaterialen downloaden, zoals praktijklessen, toetsen, filmpjes, digibordlessen, extra werkbladen. Ook vindt u hier ouderinformatie. Nieuw is ook de VVN Situatiebouwer. U kunt een verkeerssituatie uit de eigen omgeving tonen via een geïntegreerde Google Maps Street View optie. U maakt hier zelf een herkenbare en passende verkeersles van.

Bestellen

U kunt Stap Vooruit hier bestellen. De abonnementsprijs is 4,35 euro per leerling (schooljaar 2016-2017), prijswijzigingen voorbehouden. Wijzigingen m.b.t. het abonnement kunt u alleen schriftelijk doorgeven.