Schoolpleinpakket

Oefenen in een veilige omgeving

De lessen van het Schoolpleinpakket vormen samen een volledige leerlijn 'lopen en fietsen in de praktijk'. U geeft deze lessen in een veilige omgeving, bijvoorbeeld op het schoolplein. De leerlingen oefenen hoe ze zich veilig gedragen in verschillende verkeerssituaties en leren de verkeersregels toepassen, zoals oversteken in diverse situaties, op- en afstappen van de fiets, links- en rechtsaf slaan, voorrang geven en krijgen. 

Geschikt voor alle groepen

Het schoolpleinpakket bevat lessen voor groep 1 t/m 8. De voorbereiding kost weinig tijd en u kunt de lessen uitvoeren met assistentie van bijvoorbeeld een (verkeers)ouder. Alle lessen zijn duidelijk omschreven in de bijgeleverde handleiding. Bij iedere les staat een schets van de betreffende verkeerssituatie. U tekent die situatie met stoepkrijt op het schoolplein en plaatst de benodigde attributen. 

Verkeersouders

Om leerkrachten te ondersteunen en te motiveren bij de lessen kunnen verkeersouders worden ingezet. De verkeersouders krijgen hierover informatie tijdens themabijeenkomsten die in hun regio worden georganiseerd en er is een aparte handleiding voor verkeersouders beschikbaar.

Bestellen

Het Schoolpleinpakket kost € 1.099,- (inclusief btw en verzendkosten) voor scholen. U kunt het Schoolpleinpakket bestellen via de webwinkel van Veilig Verkeer Nederland.