VVN Verkeersouders

Kinderen leren van alles op school, maar er is een onderwerp dat soms een beetje op de achtergrond blijft: het verkeer.  Leerkrachten de verkeerslessen voor hun rekening. Maar je leert het pas echt in de praktijk, door deel te nemen aan het verkeer. Kinderen doen op deze leeftijd hun eerste verkeerservaring op. Belangrijk dat er ouders in de buurt zijn die een beetje helpen.

VVN Verkeersouders zijn onmisbaar op school

  • Zij organiseren projecten om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Denk aan het project Veilig op de Fiets of de Zichtbaarheidsactie.
  • Zij zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van verkeersveiligheid, zoals Op voeten en fietsen naar school.
  • Zij kennen de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met een 'verkeersveilig oog' te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen.

Ik wil: