Sponsoracties

Al deze partijen dragen financieel en met sponsoracties bij aan de maatschappelijke doelstelling van Veilig Verkeer Nederland:

Veilig verkeer voor kinderen met strategisch partner Shell

Na vijf jaar succesvolle samenwerking op het project Verkeersplein waarmee Veilig Verkeer Nederland samen met haar gewaardeerde partner Shell op 425 locaties, 1.050 scholen heeft bezocht en ruim 75.000 kinderen van de groepen 4,5 en 6 heeft bereikt met praktisch verkeersonderwijs, is besloten om nieuwe wegen in te slaan. Shell leverde met het Verkeersplein een hele mooie bijdrage aan verkeersveiligheid!

BP: Motor aan = Telefoon uit 

BP steunt het VVN-deel van de campagne Aandacht op de weg en geeft daar onder meer uiting aan door inzet van het VVN-mediakanaal van borden op rust- en verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen. BP schrijft daarnaast voor dat iedereen die in opdracht van BP aan het verkeer deelneemt de telefoon uitschakelt. Het gebruik van de telefoon is pas toegestaan als het voertuig op een veilige parkeerplaats stil staat. 

 Univé zet zich in voor VVN-Verkeersouders

Univé steunt sinds 2013 VVN-Verkeersouders. Verkeersouders zorgen ervoor dat er zowel in als om de school aandacht is voor verkeer en verkeersveiligheid. Om dit belangrijke werk mogelijk te kunnen blijven maken heeft Univé ervoor gekozen om dit mooie VVN-project te steunen.

Vialis verkeersveiligheids-tour op basisscholen

Vialis steunt Veilig Verkeer Nederland door op basisscholen een lesprogramma aan te bieden, voor groep 7 en 8, dat gericht is op verkeersveiligheid. In samenwerking met een onderwijsdeskundige is een lesprogramma ontwikkeld waarin een breed scala aan leer- en ervaringselementen is opgenomen op het gebied van verkeersveiligheid.

Strategische samenwerking met drankenbranche

De Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken, het Productschap Wijn, de Nederlandse Brouwers en de Stichting Verantwoord Alcoholconsumptie (STIVA) werken al sinds de start van de Bob-campagne samen met Veilig Verkeer Nederland. De samenwerking zorgt er voor dat VVN deze en andere activiteiten op dit gebied kan blijven uitvoeren met haar netwerk van duizenden actieve vrijwilligers.

Batavus 

Geeft vanuit het eigen thema 'Altijd veilig thuiskomen' steun aan het VVN-werkdomein kinderen en hun ouders, gekoppeld aan VVN Verkeersouders

Dräger Safety

Geeft steun aan VVN via de verkoop van het alcoholslotprogramma waarbij het gaat om een vrijwillig gebruik.

Euro-codicil: korting op reddingskaart voor VVN-leden

Euro-codicil lanceerde in 2010 een reddingskaart voor in de auto die tijdwinst oplevert in het eerste uur na een ongeval. Deze kaart, het Euro-codicil, is verkrijgbaar voor € 17,95. Leden van Veilig Verkeer Nederland krijgen een korting van € 4,-. Ga voor meer informatie naar www.euro-codicil.eu.

Pearle

Geeft aandacht aan het belang van een optimaal gezichtsvermogen in het verkeer en communiceert dit via massamediale campagnes. Verder kan VVN bij o.a. opfriscursussen en scootmobieltrainingen gebruik maken van oogmeetapparatuur.

Nationale Nederlanden

Steunt de doorontwikkeling van de VVN Verkeersexamenapp 2015 voor kinderen van groep 7 en hun ouders. 

 Allsecur

Geeft steun aan de VVN Opfriscursus binnen het VVN werkdomein Senioren. 

 Arriva

Geeft steun aan een verkeerseducatief programma gericht op het omgaan met de dode hoek problematiek binnen het VVN werkdomein Kinderen en hun ouders. 

SITA

Met SITA ontwikkelde Veilig Verkeer Nederland de campagne “Samen zie je veiliger”. Daarnaast genereert SITA meldingen voor het Meldpunt Veilig Verkeer.

 

 Goodyear

Geeft steun aan het VVN werkdomein Jongeren, door in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland jongeren te betrekken bij hun eigen verkeersveiligheid en die van anderen en door jongeren te laten nadenken over mobiliteit van de toekomst. 

Gazelle

Geeft steun aan Veilig Verkeer Nederland en levert fietsen voor VVN-verkeersprijsvragen.

Aramco Overseas Company

Geeft steun aan VVN en stelt het VVN-Schoolpleinpakket compleet met een Engelstalige handleiding beschikbaar voor Internationale scholen in Nederland waar de kinderen van Aramco’s expats naar school gaan.

 

 Mercedes-Benz Nederland B.V.

Steunt Veilig Verkeer Nederland via het jongerenproject Road Sense en steunt de Bob-campagneteams van Veilig Verkeer Nederland met smarts FOR Bob. 

 Faber/Imaba

 Draagt zorg voor de ontwikkeling van visuals, de plaatsing en de sales van het mediakanaal van Veilig Verkeer Nederland via 270 borden op rust- en verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen.

HR Groep

Draagt zorg voor de sales en waar wenselijk de plaatsing van VVN-Campagneborden en VVN-Schoolrouteborden binnen de bebouwde kom en op het onderliggend wegennet in afstemming met lokale en regionale overheden. HR Groep en Veilig Verkeer Nederland werken samen op het thema verkeersveilige schoolzones binnen het project Verkeersbrigadiers. 

Traffic Radio

Geeft als unieke digitale verkeerszender steun aan de missie van Veilig Verkeer Nederland door het aanbieden van een communicatieplatform op het terrein van digitale radio. Biedt Veilig Verkeer Nederland daarnaast trainingsfaciliteiten op het terrein van communicatie en woordvoering. 

3S Safety Solution Services

Steunt VVN met de verkoop van verkeersveiligheidsmiddelen aan automerken.

 

Falkplan

Geeft steun door de vermelding van de naam van Veilig Verkeer Nederland op diverse routekaarten.

Pragma Trading

Geeft steun aan Veilig Verkeer Nederland via een afdracht per verkochte Victor Veilig.

DriveTech International

Samenwerkingspartner van Veilig Verkeer Nederland op het terrein van het creëren van awareness op verkeersveiligheid bij bedrijven via Safe & Eco Driving

 

Buro RVV

Steunt Veilig Verkeer Nederland door de inzet van VVN-rijsimulatoren en een VVN-kantelsimulator in de “look and feel” van VVN.

 

 

A.A.S.

Steunt Veilig Verkeer Nederland via het samenwerkingsdomein “Voorkomen is beter dan repareren”

Molenaar Welzijn

Steunt VVN via het samenwerkingsdomein “Veilig en comfortabel op weg” door het organiseren van scootmobieltrainingen volgens de VVN-methode en draagt bij in de vorm van het aanbrengen van nieuwe VVN-leden per verkochte scootmobiel.