0 - 11 jaar

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Ze zijn nog volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk (ze groeien) als geestelijk (ze leren). Kinderen zijn ook speels en impulsief. Zo kunnen ze bijvoorbeeld plots oversteken. Het besef van gevaar in het verkeer is door hun gebrek aan ervaring nog beperkt. En wat kinderen leren in en over het verkeer, kunnen ze nog niet meteen foutloos toepassen. Daarom is verkeerseducatie voor kinderen van groot belang. Bekijk hier ons aanbod voor kinderen.

Wat vindt Veilig Verkeer Nederland?

Wij vinden dat kinderen zich in de hele stad of in het hele dorp moeten kunnen verplaatsen. Hiervoor moeten wijken kindvriendelijk zijn. In verblijfsgebieden moeten kinderen op straat kunnen spelen. Maar er moeten ook veilige routes van en naar school zijn. Om kinderen weerbaarder in het verkeer te maken, is het belangrijk dat er verkeerseducatie op school is. Niet alleen op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid van kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar heeft zich de afgelopen twintig jaar verbeterd. In die periode is het aantal verkeersslachtoffers in die leeftijdsgroep meer afgenomen dan bij andere leeftijdsgroepen. Er was een jaarlijkse reductie van het aantal verkeersdoden van 3,3% bij de 0-14-jarigen.

Mobiliteit

De 0-14-jarigen leggen gezamenlijk jaarlijks ruim 18 miljard kilometer af. Driekwart van die kilometers worden afgelegd als autopassagier, 14% zijn fietskilometers en 3% zijn voetgangerskilometers. Hoe ouder een kind wordt, hoe minder kilometers worden afgelegd als autopassagier en hoe meer kilometers worden afgelegd op de fiets.

Risico

Uit de cijfers blijkt dat als voetganger kinderen in de leeftijd van 12-14 jaar het meeste risico lopen. Als fietser lopen kinderen van 15 jaar en ouder het meeste risico. Het risico zegt echter niets over de absolute aantallen. Uit die cijfers blijkt namelijk dat er meer fietsslachtoffers zijn.

De veiligheid van kinderen in het verkeer is het meest gebaat bij oplettende volwassenen. Het is de verantwoordelijkheid van volwassenen om ongevallen met kinderen te voorkomen. De veiligheid van kinderen kunnen we niet aan kinderen zelf overlaten, omdat ze daartoe nog niet in staat zijn. Lees voor meer informatie het document 'De kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer en hun ontwikkeling'.

Belangrijke jaartallen

1959: Verkeersonderwijs verplicht op lagere school
1973: Oprichting Pressiegroep Stop de Kindermoord
1976: Kinderen tot 12 jaar verplicht op de achterbank
1977: Kinderen 0-3 jaar alleen in kinderstoeltje op voorbank
1986: Eerste Nationale Straatspeeldag
2006: Kinderen < 1,35 meter verplicht gebruik kinderbeveiligingsmiddel in auto

Gebruikte bronnen

CROW publicatie 153: Handboek ontwerpen voor kinderen, Ede, november 2000
Straten voor kinderen, Stichting Kinderen Voorrang, Amsterdam, juni 1997
Kinderen Onderweg; Stichting Kinderen Voorrang, Amsterdam, 1997
De nieuwe normmens; prof. ir. E. Asmussen / POV Zuid-Holland, 1996
SWOV Cognos
SWOV Factsheet Verkeersveiligheid van kinderen, februari 2009
Kerncijfers verkeersveiligheid Rijkswaterstaat, uitgave 2008