12 - 17 jaar

Vanaf een jaar of 12 nemen jongeren regelmatig zelfstandig deel aan het verkeer. Vaak zijn ze voor hun mobiliteit aangewezen op kwetsbare vervoermiddelen, zoals de fiets en de scooter.
Tijdens de puberteit gaan zij op zoek naar grenzen, ze experimenteren, vertonen stoer gedrag, onderschatten gevaren en overschatten hun vaardigheden in het verkeer. Een combinatie die helaas leidt tot een sterk verhoogd ongevalsrisico. Daarnaast spelen andere zaken ook een rol: hun gebrek aan ervaring in hun rol als verkeersdeelnemer (taakonbekwaamheid/mentale en fysieke onvolwassenheid), de invloed van groepsgedrag, hun nog beperkte gevaarherkenning, alcohol, drugs en vermoeidheid. Jongeren zoeken grenzen op, jongens meer dan meisjes.

Bekijk hier ons aanbod voor jongeren.