25 - 64 jaar

Ook al is dit niet de meest kwetsbare groep, toch is deze doelgroep heel belangrijk voor ons. Niet alleen omdat we geloven in permanente verkeerseducatie en dat iedereen bij kan leren in/over het verkeer. Dit is ook de doelgroep met schoolgaande kinderen, de doelgroep die werkzaam is in het bedrijfsleven en die in de bres kan springen voor een veilige buurt, al is dat laatste nooit aan leeftijd gebonden. Kortom: een doelgroep die veel kan betekenen voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Nederland.

Wij bereiken deze groep via bedrijven en via onze activiteiten in buurten en wijken.