60 km-zone

Een 60 km-weg is een erftoegangsweg. Een erftoegangsweg is een weg om te verblijven. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt daar dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom behoren geen middenasstreep te hebben. Toch zie je soms uitzonderingen op deze richtlijnen.