65+

Met het stijgen van de leeftijd kan het fysieke en het psychische functioneren afnemen. Verwerven en verwerken van informatie en het uitvoeren van handelingen gaan moeilijker. Ouderen hebben daarom meer tijd nodig voor waarnemen, beslissen en handelen. Belangrijk probleem voor ouderen is dat verschillende functiebeperkingen zich gelijktijdig voordoen. Daardoor hebben ouderen niet met één functiebeperking te maken, maar met meerdere die gelijktijdig spelen. Bovendien treden beperkingen bij ouderen vaak zeer geleidelijk op. Problemen worden langzaam maar zeker groter, zonder dat de persoon zich realiseert dat zijn vermogens afnemen.

In het verkeer kan dit ertoe leiden dat ouderen eerder in de problemen komen dan andere volwassenen. Ouderen weten deze beperkingen voor een deel te compenseren, door het eigen gedrag aan te passen (meer tijd nemen voor handelingen, meer tijd spenderen aan reisvoorbereiding, mijden van drukke tijden en plaatsen, niet meer in het donker de straat opgaan, en dergelijke).

Bekijk hier ons aanbod voor senioren.