70 km-straat

70 km-wegen zijn gebiedsontsluitingswegen. Gebiedsontsluitingswegen vormen de overgang tussen verblijven en verkeren. Omdat de snelheid hoog is, wordt langzaam en kwetsbaar verkeer niet gemengd met het snelle en zware verkeer. Er moeten dus aparte fiets- of fiets/bromfietspaden zijn voor (brom)fietsers.
Op gebiedsontsluitingswegen wordt de voorrang geregeld door borden en haaientanden. Ook kun je er verkeerslichten verwachten.