80 km-weg

Een 80 km-weg is een gebiedsontsluitingsweg en vormt de overgang tussen verblijven en verkeren. Omdat de snelheid hoog is, wordt langzaam en kwetsbaar verkeer niet gemengd met het snelle en zware verkeer. Er moeten dus aparte fiets/bromfietspaden zijn voor de (brom)fietsers. Op gebiedsontsluitingswegen wordt de voorrang geregeld door borden en haaientanden. Ook kun je er verkeerslichten verwachten. Bij 80 km-wegen is er een dubbele streep voor rijbaanscheiding.