Districtsledenvergadering VVN Fryslân

 Samen met het Regionaal Orgaan Verkeerveiligheid Fryslân, nodigen we vrijwilligers, verkeersouders en bestuurders van harte uit aanwezig te zijn bij een gezellige bijeenkomst met diner en aansluitend de districtsledenvergadering.  

 

Provinciehuis Leeuwarden
17 oktober
16:30 - 21:00
Provinciehuis op de Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Voor wie?
Vrijwilligers en verkeersouders
Kosten
geen

U bent van harte welkom op donderdag 17 oktober 2019 op het Provinciehuis op de Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden; 
Parkeren kan in P-garage Oosterstraat, Navigatie: Ritsumastraat 2 Rode kruizen negeren en melden via de intercom, Bezoek aan provincie Fryslân, Sipke van der Meulen

 

Het programma ziet er als volgt uit:
16.15 – 16.30 uur:         Inloop provinciehuis
16.30 – 16.45 uur:         Welkom door Gedeputeerde M.A. Fokkens-Kelder
16.45 – 17.15 uur:         Verkeersbeleid in de Toekomst door Sipke van der Meulen, secretaris  Ferkearsoerlis OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân)
17.15 – 18.15 uur:         Italiaans buffet
18.15 – 19.15 uur:         Rondleiding provinciehuis. Er is een aangepaste route voor mensen die mindervalide zijn of minder lang kunnen lopen.
19.15 – 20.30 uur:         Districtsledenvergadering, vergaderstukken worden separaat gemaild.
20.30 – 21.00 uur:         Bijzonder moment als afsluiting

 

U kunt op elk gewenst moment tijdens het programma in- of uitstromen. Wilt u ons vóór 1 oktober laten weten of u al dan niet komt? Aan- en afmelden kan via een mail aan steunpuntnoord@vvn.nl. Vergeet u niet om door te geven of u dieetwensen heeft of dat u gebruik wilt maken van de aangepaste route bij de rondleiding.

Wat speelt er in jouw buurt?