Districtsledenvergadering VVN Fryslân

Vooraankondiging: De datum van de volgende ledenvergadering is woensdagavond 13 oktober 2021

DLV
  • 13 oktober
  • 18:00 - 21:00
  • Nader te bepalen
Voor wie?
leden en vrijwilligers van VVN Fryslân

Wat speelt er in jouw buurt?