Districtsledenvergadering VVN Fryslân 2022

De voorlopige datum voor de najaarsledenvergadering van VVN Fryslân is vastgesteld op donderdag 13 oktober 2022. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

DLV
  • 27 oktober
  • 19:30 - 21:00
Voor wie?
leden en vrijwilligers van VVN Fryslân

Wat speelt er in jouw buurt?