NVVC: Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres

Het NVVC is hét tweejaarlijkse evenement voor iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid: wegbeheerders, politie, onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs, belangenbehartigers, enzovoorts.

conference call
  • 26 november
  • Online
Voor wie?
Iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid: wegbeheerders, politie, onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs, belangenbehartigers, enzovoorts

Het NVVC wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, ANWB en SWOV. Met het congres willen zij de vakwereld een platform bieden om met elkaar te netwerken en kennis uit te wisselen. Het doel is nieuwe kennis los te weken, toegankelijk en bespreekbaar te maken en te verspreiden.

Lees meer over onze sessies over het VVN Participatiepunt en de Verkeersveiligheidsvergelijker en het project Veilige Schoolomgeving.