Theorie-examen 29 maart

VERKEERSEXAMEN 2021 voor groep 7 theoretische gedeelte van het Verkeersexamen vindt plaats op school op 29 maart

Routekaart Verkeersexamen VVN Baarn
  • 29 maart

Bericht aan ouders en leerkrachten van groep 7 van de Baarnse Basisscholen                                                                  

Uw kind doet dit jaar mee aan het Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Vanwege de Corona-maatregelen verloopt anders dan andere jaren.

Wij doen onze uiterste best om het Praktijkexamen te laten plaatsvinden:
De informatie-avond voor de ouders van groep 7, gepland op 8 maart, kan niet doorgaan. De 1,5 meter maatregel en groepsgrootte laten dit niet toe. U krijgt van ons vanaf die datum een link waarmee u alle informatie kunt lezen.

Theorie-examen: Het theoretische gedeelte van het Verkeersexamen vindt plaats op school op 29 maart a.s. De kinderen worden door de leerkracht voorbereid d.m.v. de verkeerslessen, het examen zal digitaal of op papier plaatsvinden en is vanaf dit jaar geheel in handen van de school.

Praktijkexamen: Op donderdag 20 mei vindt het praktijkexamen plaats, dit wordt georganiseerd door VVN Afdeling Baarn. Op deze dag fietsen de kinderen een route door Baarn volgens de route 'Wegwijs', die u vanaf 8 april op onze website kunt vinden.

Voor de controle-posten op de praktijkdag is hulp van ouders onontbeerlijk. Als er niet voldoende ouders zijn voor controle-posten is het niet mogelijk het praktijkexamen te organiseren. Wilt u meewerken: dan kunt u bij de leerkracht van uw kind informeren en u opgeven. De ouders die meewerken worden op 18 mei door ons geïnformeerd over de werkwijze van de controleposten. Hoe dit zal plaatsvinden, dat verneemt u t.z.t. van ons via de school.

Goed gecontroleerde fiets: Uw kind moet op een goedgekeurde zgn. ‘dagfiets’ deelnemen aan het praktijkexamen. De fiets van uw kind wordt ten gevolge van de Corona-maatregelen dit jaar niet door ons gecontroleerd, u moet zelf zorg dragen voor een deugdelijke fiets; de eisen staan in de ''Wegwijs' en na 8 april op onze site, https://vvn.nl/in-je-buurt/utrecht/baarn .

Wij wensen uw kind en u veel succes en vooral plezier in de voorbereidingen en tijdens het Verkeersexamen 2021!

Wat speelt er in jouw buurt?