Bus

Rijbewijs

Om een bus te mogen besturen, moet u in het bezit zijn van rijbewijs D. Er zijn twee categorieën: D en D1. Het D-rijbewijs is voor chauffeurs van bussen met meer dan 8 passagiers (de bestuurder niet meegerekend). Het D1-rijbewijs is bedoeld voor kleinere bussen (maximaal 16 personen, exclusief de bestuurder). 

Plaats op de weg

Met een bus rijdt u op de rijbaan, de autoweg (bord G3) of de autosnelweg (bord G1)

Maximumsnelheid

Met een bus mag u binnen de bebouwde kom maximaal 50 km/uur. Buiten de bebouwde kom is dat maximaal 80 km/uur. Op de autoweg en autosnelweg is dat eveneens 80 km/uur. Alleen T100-bussen (touringcars) mogen op de autoweg en autosnelweg 100 km/uur rijden.

Overige relevante regelgeving

Als er gordels in de bus aanwezig zijn, bent u verplicht deze te gebruiken.

Busbanen en busstroken waarop het woord ‘BUS’ is aangebracht mogen alleen worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram. Busbanen en busstroken waarop het woord ‘LIJNBUS’ is aangebracht mogen alleen worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.