Aandacht op de weg

Houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone. Dat is de boodschap van de campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin automobilisten en fietsers worden gewezen op de risico's van het handmatig gebruik van de smartphone in het verkeer. De campagne wordt met diverse activiteiten ondersteund door onder andere Veilig Verkeer Nederland.

Het gebruik van de smartphone is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Inmiddels zijn er in Nederland minstens 8 miljoen smartphones in gebruik. In het gebruik is een verschuiving zichtbaar: mensen bellen minder en gebruiken de smartphone steeds meer voor sociale media en tekstberichten, ook vaak terwijl ze achter het stuur of op de fiets zitten. Uit onderzoek blijkt dat de risico's op een verkeersongeval flink toenemen als iemand tijdens het rijden bezig is met het lezen of schrijven van tekstberichten, mailen en sociale media. De Stichting Wetenschappenlijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat in dat hierdoor jaarlijks enkele tientallen verkeersdoden vallen.

Tijdens de campagne, die het hele najaar loopt, worden verkeersdeelnemers onder meer via radio en televisiespots, mottoborden en andere communicatiemiddelen gestimuleerd handmatig gebruik van smartphone achterwege te laten als ze aan het rijden zijn. Ook Veilig Verkeer Nederland en de  telecomproviders, T-Mobile, KPN en Vodafone vragen hier aandacht voor.

Bezoek ook de campagnewebsite.

Veilig Verkeer Nederland en 'Aandacht op de weg'

Veilig Verkeer Nederland richt de activiteiten binnen deze campagne specifiek op de doelgroep zakelijk rijders. Via het bedrijfsleven proberen we werkgevers en werknemers ervan bewust te maken dat het gebruik van smartphones tijdens het autorijden risico's met zich meebrengt. Veilig Verkeer Nederland stimuleert bedrijven om het verantwoord omgaan met (zakelijk) smartphonegebruik intern uit te dragen.