Ik val op

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. In het najaar wordt daar aandacht voor gevraagd in de campagne 'Ik val op'.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, Fietsersbond en de ANWB.