Districtsafgevaardigde

In de districten Fryslân, Limburg en Utrecht zijn er vacatures voor districtsafgevaardigden voor de Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland.

Op 1 november 2019 is de nieuwe Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland benoemd. In de districten Fryslân, Limburg en Utrecht zijn nog vacatures voor afgevaardigden voor de Verenigingsraad.

De Verenigingsraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging Veilig Verkeer Nederland. De Verenigingsraad krijgt de jaarverslagen, de activiteitenplannen en het meerjarenbeleidsplan van de vereniging ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast benoemt (en ontslaat) de Verenigingsraad de bestuursleden.  

De afgevaardigden worden gekozen door de districtsledenvergadering, die in elk district jaarlijks wordt gehouden. Als afgevaardigde vertegenwoordig je je district tijdens de vergaderingen van de Verenigingsraad. Deze worden in principe twee keer per jaar gehouden, doorgaans op de vrijdagochtend.

We zoeken iemand die in staat is om mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan bod komen. Je hebt affiniteit met verkeersveiligheid en bent maatschappelijk actief en betrokken. Er is een profiel opgesteld met de verdere taken en verantwoordelijkheden en competenties die nodig zijn voor deze functie. 

Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten, bijvoorbeeld voor reiskosten, worden vergoed op basis van bonnen.

Heb jij interesse om voor jouw provincie afgevaardigde te worden in de Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland? Of wil je het volledige profiel bekijken? Meld je dan aan bij de contactpersoon voor jouw provincie: