Wegcategorisering

Een van de vijf principes van Duurzaam Veilig is de functionaliteit van wegen. Hiervoor zijn wegen gecategoriseerd: erftoegangswegen (om te verblijven), gebiedsontsluitingswegen (overgang tussen verkeren en verblijven) en stroomwegen (om te verkeren). Bij elke soort weg hoort een bepaalde weginrichting en belijning en heb je bepaalde verwachtingen.

Hieronder in het kort per categorie globaal de inrichtingen en verwachtingen. In de praktijk blijken nog niet alle wegen hieraan te voldoen.

Erftoegangswegen

Binnen de bebouwde kom zijn dit de 30 km-wegen (30 km-zone) en de woonerven en buiten de bebouwde kom de 60 km-wegen. De snelheid is er relatief laag en het verkeer zou er veilig gemengd moeten kunnen worden. Je vindt op erftoegangswegen dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg. Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. De erftoegangswegen buiten de bebouwde kom behoren geen middenasstreep te hebben. Erftoegangwegen buiten de bebouwde kom hebben soms suggestiestroken.

Gebiedsontsluitingswegen

Binnen de bebouwde kom zijn dit de 50- en 70 km-wegen. Buiten de bebouwde kom zijn dit de 80 km-wegen. Omdat de snelheid hoog is, wordt langzaam en kwetsbaar verkeer niet gemengd met het snelle en zware verkeer. Er moeten dus aparte fiets- of fiets/bromfietspaden zijn voor de fietsers. Op gebiedsontsluitingwegen wordt de voorrang geregeld door borden en haaientanden. Ook kun je er verkeerslichten verwachten. Op gebiedsontsluitingswegen van 50 km/uur kun je bromfietsen op de rijbaan verwachten. Bij 70 en 80 km/uur niet, want dan is er een fiets/bromfietspad. Bij 80 km-wegen is er een dubbele streep voor rijbaanscheiding.

Stroomwegen

Dit zijn de autowegen en autosnelwegen. Deze kom je dus alleen buiten de bebouwde kom tegen. Tegemoetkomend en kruisend verkeer hoef je hier niet te verwachten. Langzaam gemotoriseerd verkeer ook niet. Een autoweg herken je aan het bord hiernaast. De groene streep tussen de rijbanen helpt je herinneren dat je op een autoweg rijdt. Een autosnelweg herken je aan het bord hiernaast. De maximumsnelheid is 130 km/uur, tenzij anders wordt aangegeven.