Fietsverlichting regio Zuid

Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt in de duisternis. Veel van deze ellende kan worden voorkomen door in het donker goed zichtbaar te zijn. Daarom activeren we fietsers hun licht te repareren én aan te zetten.

fietsverlichting

In Nederland raken elk jaar zo’n 10.000 fietsers betrokken bij een tweezijdig ongeval in het donker, meestal met een auto als andere partij. Ruim 500 fietsers raken hierbij per jaar zwaargewond en zo’n 40 slachtoffers overleven het niet. Veel van deze ellende kan worden voorkomen door in het donker goed zichtbaar te zijn dus door altijd de fietsverlichting aan te doen. Onderzoek toont aan dat ruim 50% van alle fietsers in het donker zonder licht rijdt.

Doelstelling

Het doel van de Fietsverlichtingscampagne is het aantal verkeersslachtoffers, dat jaarlijks valt door het rijden zonder fietsverlichting, terugdringen en het bewustzijn rondom de gevaren vergroten. Door de inzet van regionale, preventieve acties versterken we de landelijke campagne. Tijdens de preventieve acties is er aandacht voor de basis van het probleem: het ontbreken van fietsverlichting. De inzet is gericht op het vergroten van het aantal fietsen met werkende fietsverlichting en op het beïnvloeden van het gedrag van fietsers. Zij moeten de werkende fietsverlichting ook daadwerkelijk aanzetten.

Doelgroepen

Tot de doelgroep behoren fietsers van alle leeftijden. Voor een juiste spreiding van de inspanningen, kiest een actiegroep een eigen subdoelgroep om te benaderen. Meestal zijn dit leerlingen van het basis of voortgezet onderwijs, maar ook sportclubleden, winkelend publiek, gebruikers van fietsenstallingen, forensen, e.d.

Beoogd resultaat

Het streven is doorgaans om in een gemeente tien lokale actiegroepen te enthousiasmeren en hen te faciliteren voor preventieve fietscontroles bij in totaal 2500 fietsen. Op basis van de behoefte van de gemeente, kunnen we deze aantallen aanpassen.

Uitvoering

Initiatieven stimuleren we op basis van onderstaande acties:

  • het betrekken van potentiële initiatiefgroepen zoals scholen, fietsenmakers, sportclubs en VVN Verkeersouders via gemeentelijke nieuwsbrieven, Facebookpagina’s en de website voor Nul Verkeerdoden;
  • initiatiefnemers kunnen rekenen op een actiepakket met basismaterialen, waaronder een handleiding, fietscontrole labels, reflecterende gadget, pennen, posters en een bedankje voor de actiegroep.

Looptijd en evaluatie

Het merendeel van de acties gaat in bij de start van de wintertijd en loopt tot 1 december (volgens de landelijke campagnekalender). De voorbereidende werkzaamheden starten in maart. De actiegroepen vullen na afloop van de Fietsverlichtingsactie een digitale evaluatie in. In januari bespreekt Veilig Verkeer Nederland de resultaten met de opdrachtgever.

Aanvullende acties

  • ‘Fix je fietsverlichting’: fietsreparatie-actie waarbij een actiegroep de fietsverlichting direct op locatie repareert, bijvoorbeeld op een middelbare school; 
  • ‘Waarschuwingscontrole met politie’: actie in samenwerking met politie, waarbij het promotieteam voorlichting geeft.€ 1.500,- excl btw.