Geschiedenis

Ledenwerving in de jaren '30

Oprichting

In de jaren ’20 nam het gemotoriseerde verkeer flink toe. Paard en wagen werden langzaam verdrongen door de auto. Soms haalden deze gemotoriseerde voertuigen wel snelheden van tegen de 40 km per uur, wat voor die tijd ongekende snelheden waren.

Verschillende organisaties en vrijwilligers die zich voor een veiliger verkeer inspanden, waren het met elkaar eens dat er een landelijke vereniging opgericht moest worden die zich met verkeersveiligheid zou bezighouden. Daarom werd in 1932 het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer opgericht. Het Verbond bestond uit plaatselijke verenigingen die zich gezamenlijk inzetten voor ‘het bereiken van een zo groot mogelijke veiligheid voor alle weggebruikers’. Het Verbond organiseerde vele activiteiten, zoals een Remmen- en Lichtweek. Ook was het Verbond erg actief op het gebied van verkeersonderwijs op scholen.

Subsidie

In 1948 bracht een delegatie van het Verbondsbestuur een bezoek aan de rijksoverheid om te praten over een subsidie. Dit resulteerde in een bedrag van 35.000 gulden, waardoor het Verbond veel meer kon ondernemen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook werd in 1948 werd de naam ‘Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer’ veranderd in het ‘Verbond voor Veilig Verkeer’.

Ontwikkeling

Het Verbond ondernam steeds meer activiteiten en hield zich steeds actiever bezig met verkeersvoorlichting. In 1950 verscheen de Jeugdverkeerscourant. Binnen een half jaar was het aantal gemeenten dat deze krant afnam gestegen van zeven tot ruim tweeduizend. Ook lukte het in 1959 verkeersonderwijs op alle lagere scholen vanaf het derde leerjaar verplicht te stellen. Het Verbond was erg blij dat deze verplichting er na 26 jaar pleiten van kwam.

Glaasje op? Laat je rijden!

In de jaren ’60 werd er steeds meer aandacht besteed aan alcohol in het verkeer. In 1965 werd dan ook de campagne 'Glaasje op? Laat je rijden' gestart. Deze campagne zou jarenlang een groot succes zijn. In 1970 verdween het woord Verbond uit de naam van de vereniging. Voortaan heette zij Veilig Verkeer Nederland (VVN). In 1982 vierde VVN haar vijftigjarig bestaan. Aan dit jubileum zat een internationaal tintje. VVN trad namelijk op als gastheer van La Prévention Routière Internationale (PRI), het overkoepelende orgaan van verkeersveiligheidsorganisaties uit de hele wereld. Uit 38 landen kwamen afgevaardigden naar Utrecht voor het bijwonen van de algemene vergadering van de PRI.

Van VVN naar 3VO

In het jaar 2000 was er de fusie van drie non-profit organisaties, namelijk Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Voetgangersvereniging (VBV) en de Stichting Kinderen Voorrang. Uit de fusie van deze drie organisaties is 3VO ontstaan. 3VO stond voor Verenigde Verkeersveiligheid Organisaties en was een ideële organisatie. Het doel van 3VO was het bereiken van verkeersveiligheid voor iedereen en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

En van 3VO naar Veilig Verkeer Nederland

Vanaf september 2006 heet het voormalig 3VO weer Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland heeft gekozen voor de naamsverandering omdat deze naam voor een ieder helder en duidelijk is en exact weergeeft dat de vereniging zich bezig houdt met het veiliger maken van het verkeer in Nederland. Het nieuwe Veilig Verkeer Nederland is een organisatie van deze tijd die de missie en koers van verkeersorganisatie 3VO voortzet en uitbouwt. Voor de nieuwe naam is een andere huisstijl en een ander logo ontwikkeld. Alle vrijwilligers, sponsors en donateurs weten nu precies waar hun steun naartoe gaat.