Moerdijk

                      VEILIG VERKEER NEDERLAND - AFDELING MOERDIJK (0938)                                                             Lokale Afdeling van de vereniging voor Veilig Verkeer Nederland – Amersfoort                                    Bank: NL 88 INGB 0006 97 8071 - e-mail: Vvn.afdeling.Moerdijk@live.nl

Deze Afdeling is ontstaan uit de voormalige Gemeente Zevenbergen                                                  ( na de herindeling nu Gemeente Moerdijk ) en is inmiddels al 30 jaar actief bezig.

Tot deze Gemeente Moerdijk behoren 11 Kernen – t.w.
Fijnaart      Heijningen      Helwijk      Klundert       Noordhoek      Langeweg
Moerdijk Standdaarbuiten Willemstad  Zevenbergen Zevenbergschen Hoek
alsmede de buurtschappen  o.a.  Oudemolen, Tonnekreek en Zwingelspaan

De verkeersveiligheidsproblemen zijn in de Gemeente Moerdijk, met een uitgestrekt buitengebied,        zeer divers t.w.: Veel landbouwverkeer, veel vrachtverkeer in de industriegebieden Moerdijk - Dintelmond, veel toeristisch verkeer in de Kern Willemstad en niet te vergeten de vele verkeersdeelnemers, met fietsen en brommers, van de 23 Basisscholen (nu nog 21) in de totale Gemeente Moerdijk en het Marklandcollege in de Kern Zevenbergen.  

De Afdeling Moerdijk hoopt door deze site nog meer benadert te worden voor vragen over Verkeers-onveiliggedrag, verkeers-onveilige-situaties en de oplossingen daarvoor.                                                         Waar in het zoeken naar een oplossing het Bestuur van de Afdeling Moerdijk niet over de benodigde kennis zou beschikken, worden de praktische adviezen gevraagd van de professionals van de landelijke V.V.N. in Amersfoort.

Bestuur van de Afdeling Moerdijk in 2019                                                                                               Voorzitter                   : dhr. C.J. Voogt                                                                                  Secretaris                   : mw. J. van der Veer                                                                          Penningmeester        : dhr. J. Kleemans                                                                                  Projectmedewerker   : dhr. J.M. Beurkens                                                                                      Projectmedewerker   : dhr. W. Wevers                                                                                             Projectmedewerker   : mw. H.A. van der Woerd                  

AKTIVITEITEN:                                                                                                                                                  April 2019 - Verkeersexamen.  

 

                                  

 

 

 

 

 

V V N

Praktisch Verkeersexamen in de Kern Zevenbergen
Jaarlijks Praktisch Verkeersexamen