Baarn

Sinds de oprichting in 1932 zet VVN afdeling Baarn zich in voor de verkeersveiligheid voor alle mensen binnen de gemeente. De missie van VVN is daarin leidend: 'Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. VVN is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken.' VVN afdeling Baarn werkt mee aan de verwezenlijking van de verenigingsdoelstellingen door op lokaal niveau herkenbare acties te voeren, mensen en organisaties te mobiliseren en netwerken te ontwikkelen, te onderhouden en bij elkaar te brengen.

Bestuur VVN afdeling Baarn
Je vindt ons ook op:

Activiteiten in je buurt

Bel of mail ons:

Secretaris

Liesbeth van der Burgh-De Haan