Voorlichtingscampagne over motorrijbewijsregels

Het Motorplatform lanceert een voorlichtingscampagne over motorrijbewijsregels.

Het Motorplatform, een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties samenwerken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders, start in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorlichtingscampagne om beginnende motorrijders op weg te helpen. Veilig Verkeer Nederland is een van de leden van het Motorplatform.

Door het in januari 2013 ingevoerde faserijbewijs is het er niet eenvoudiger op geworden om je weg te vinden in alle soorten motorrijbewijzen. Deze nieuwe verordening kent drie categorieën, te weten A1, A2 en A voor verschillende motoren en cilinderinhouden, gekoppeld aan bepaalde leeftijden. De nieuwe regels scheppen verwarring, roepen vragen op en schrikken potentiële motorrijders af. De in het Motorplatform samenwerkende organisaties willen hier wat aan doen en beginnen op 15 februari een campagne om alle onduidelijkheid over de verschillende soorten rijbewijzen weg te nemen.

Rijscholen en motordealers worden voorzien van een informatiepakket, bestaande uit brochures en posters. Deze worden ook verspreid op de Motorbeurs Utrecht van 20 t/m 23 februari via de deelnemende partijen en bij het Try-the-bike evenement. Het informatiepakket wordt ondersteund door een internetpagina www.motorplatform.nl/rijbewijs. De brochure is voor de motorconsument een handig hulpmiddel bij het maken van de juiste keuzes.

Het Motorplatform hoopt, dat door het geven van deze informatie niet alleen meer duidelijkheid ontstaat bij de potentiële motorrijder, maar ook dat hierdoor de drempel verlaagd wordt.