Zakelijke rijder neemt meer risico

Rol voor werkgevers in terugdringen smartphonegebruik tijdens het rijden

We komen in dit digitale tijdperk allemaal wel eens in de verleiding om tijdens het autorijden ‘even’ de smartphone op nieuwe berichtjes of e-mails te checken. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dit het risico op een ongeval met minstens 25 keer vergroot. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en BP werken samen om met name de zakelijke rijder hiervan bewust te maken.
   
Uit de evaluatie van de vorig jaar gehouden campagne door het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de zakelijke rijder nog vaker dan de particuliere rijder geneigd is om tijdens het rijden gebruik te maken van e-mail en sociale media. Een mogelijke oorzaak ligt daarbij onder meer in de werkdruk en loyaal willen zijn naar de werkgever.

Rol voor werkgevers

Bij smartphonegebruik tijdens het rijden gaat het veelal om gewoontegedrag. Bij zakelijk rijders spelen daarbij ook zaken als werkdruk, bereikbaarheid en plichtsbesef ten aanzien van de werkgever een rol. Om dit te veranderen naar bewust en veilig verkeersgedrag, bespreekt Veilig Verkeer Nederland met BP en andere A-merken uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven aan welke handvatten werkgevers behoefte hebben om de aandacht van hun medewerkers op de weg te richten. Omdat BP al jaren een verbod heeft voor haar medewerkers om de mobiele telefoon tijdens het autorijden te gebruiken onder het motto 'Motor aan = Mobiel uit', werkt Veilig Verkeer Nederland hierin nauw samen met BP. Gezamenlijk richten Veilig Verkeer Nederland en BP Nederland zich in het kader van deze campagne op de zakelijke rijder . Onder meer via het tv-kanaal op de BP tankstations en VVN-campagneborden op rust- en verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen.