Waarborgfonds stelt radarguns beschikbaar voor VVN buurtactie

Dit jaar ruim 100 snelheidsmetingen waarmee bewoners aandacht vragen voor verkeersveiligheid in de buurt

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangt vandaag van het Waarborgfonds Motorverkeer radarguns om lokaal snelheidsmetingen te kunnen uitvoeren. Snelheid is het meest gemelde probleem bij het VVN Participatiepunt,  een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen doen. Bewoners gaan vervolgens, op basis van advies van VVN, aan de slag om de situatie in constructief overleg met de gemeente op te lossen. Veilig Verkeer Nederland biedt  buurtbewoners buurtacties aan. Eén van deze buurtacties is de Snelheidsmeting. Deze heeft tot doel verkeersdeelnemers en buurtbewoners te laten ontdekken of hun gevoel van verkeersonveiligheid juist is. Met de uitslagen van de metingen krijgen buurtbewoners inzicht in de gereden snelheden en verzamelen zo objectieve informatie om het gesprek met de gemeente en bewoners aan te gaan. Buurtbewoners kunnen natuurlijk altijd een opvallende snelheidsmeting organiseren om aandacht te vragen voor de snelheid in hun buurt. Dit jaar zijn er ruim 103 VVN snelheidsmetingen georganiseerd.

Door het bekostigen van extra Radarguns maakt VVN’s partner Het Waarborgfonds Motorverkeer het mogelijk om meer snelheidsmetingen als buurtactie uit te voeren. Namens Het Waarborgfonds Motorverkeer overhandigt Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende waar het Waarborgfonds deel van uit maakt, de splinternieuwe radarguns aan VVN-directeur Felix Cohen.

"De bijdrage van onze partner het Waarborgfonds is bijzonder waardevol omdat het ons in staat stelt om de betrokkenheid van bewoners te verhogen. De VVN Snelheidsmeting als buurtactie toont aan of het gevoel van de buurtbewoners dat automobilisten een te hoge snelheid aanhouden in de straat waar hun kinderen spelen, juist is"; aldus Felix Cohen.

Ingrid Visscher: "Vanuit onze rol willen wij een bijdragen leveren aan het verhogen van het verkeersveiligheidsbewustzijn van verkeersdeelnemers en het steunen van de VVN buurtactie Snelheidsmeting past daar volledig in".