Berichtgeving NOS over Veilig Verkeer Nederland

Deze week zijn wij benaderd door de NOS met vragen over vermeende financiële problemen van Veilig Verkeer Nederland, alsook over de onvrede die er is in de organisatie als het gaat om de koers. Wij hebben, om ook in de toekomst te blijven werken aan onze missie ‘iedereen veilig over straat’, inderdaad een aantal stappen te zetten. Juist daarom laten wij de (financiële) situatie in de organisatie onderzoeken, om de koers te kunnen maken voor de toekomst. Uit de berichtgeving van de NOS zijn voor ons geen nieuwe inzichten gekomen, wel een aantal aandachtspunten. Financieel gezond blijven is bijvoorbeeld een van de speerpunten, alsook het binden van nieuwe vrijwilligers aan onze organisatie.

Willens en wetens hebben we een aantal jaren een tekort gehad om te kunnen investeren en innoveren. Dat in combinatie met onzekerheid over continuïteit met de inkomsten maakten dat we onszelf kritisch een spiegel hebben laten voorhouden. Uit het BDO rapport zijn geen nieuwe inzichten gekomen, wel de opdracht om weer meerjaren sluitende begrotingen te kunnen presenteren. We hebben inmiddels groot vertrouwen in de continuïteit van de relatie met onder meer provincies, ministeries, het bedrijfsleven en andere partners uit het maatschappelijk middenveld en hebben de verenigingsraad afgelopen vrijdag een aantal maatregelen voorgesteld die de organisatie vanaf volgend jaar weer financieel gezond maken. De verenigingsraad heeft daarmee – na een stevig debat - ingestemd.

Veilig Verkeer Nederland richt zich dagelijks op de uitvoering van haar missie ‘Iedereen veilig over straat’. Nog steeds vallen er elk jaar honderden verkeersdoden, en het aantal verkeersgewonden is het veelvoudige daarvan. Het is onze rol om zoveel mogelijk mensen, overheden en bedrijven actief te laten meedoen aan het uitvoeren van onze missie.