Het aantal autododen voor het eerst ingehaald door het aantal fietsdoden

Nederland moet fietsland nummer 1 blijven

Voor het eerst is het aantal autododen ingehaald door het aantal fietsdoden, zo blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van 2016 is het aantal verkeersdoden van 629 gedaald naar 613 in 2017. Nog steeds een ongekend hoog aantal. Daarnaast vertoont het aantal ernstig verkeersgewonden al jarenlang een stijgende lijn. Veilig Verkeer Nederland blijft streven naar nul verkeersslachtoffers.

Met name de oudere fietser is de dupe. Als fietsland moeten we ervoor zorgen dat we er alles aan doen dat fietsen veilig kan. Er moet meer aandacht komen voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur in met name de grote steden en het bevorderen van een goed samenspel tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Ten gevolge van de fietsevolutie nemen de snelheidsverschillen op het fietspad toe. Een kwart van de dodelijke fietsslachtoffers, zijn e-bike doden en 75% daarvan zijn senioren. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om eenzijdige ongevallen. Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers zelf hun verantwoordelijkheid pakken en zich bewust zijn van hun fysieke beperkingen. Veilig Verkeer Nederland wil graag helpen bij het veilig mobiel blijven. Wij bieden daarvoor de VVN Opfriscursus en geven advies over het kiezen van een passend vervoermiddel. De fietsbranche roepen wij op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de kopers van e-bikes zo praktisch mogelijke informatie te verstrekken.

Voor het eerst in drie jaar is het aantal verkeersdoden nu weer iets gedaald. 85% van alle verkeersongelukken vindt plaats op het onderliggend wegennet en 62% van alle verkeersslachtoffers valt daar. De financiële impuls van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van € 50 miljoen voor het veiliger maken van de N-wegen, die de minister deze week aankondigde, is een daarvoor goede stap. Daarnaast vinden wij een focus op de oorzaken van die ongevallen noodzakelijk. Veilig Verkeer Nederland heeft eerder aangegeven dat dit hoge aantal verkeersdoden waarschijnlijk te maken heeft met het toenemend smartphonegebruik tijdens verkeersdeelname. De sociale norm is weliswaar aan het veranderen maar we zijn er nog lang niet. De aantrekkingskracht van de smartphone is voor de gemiddelde verkeersdeelnemer onweerstaanbaar. We kunnen er gewoonweg niet vanaf blijven.

“Veilig Verkeer Nederland zet in op wat je als verkeersdeelnemer zelf kunt doen om het verkeer veiliger te maken door je eigen bijdrage te leveren. Dat begint al met simpelweg richting aan te geven of iemand voor te laten gaan met een vriendelijk gebaar. Verkeer is vooral een zaak van rekening houden met elkaar en dat is niet moeilijk. Meedoen is makkelijk!”, aldus Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland.

E-bike kopen? Waar moet ik op letten?