Vialis on tour

Vialis geeft verkeersles

Al meer dan tien jaar geeft Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland les in verkeersveiligheid aan groepen 7 en 8 op diverse basisscholen in Nederland.

Vialis on tour

Vialis On Tour is een compleet verzorgde, interactieve lesochtend die in het kader van ‘ondernemen met respect voor milieu en maatschappij’ kosteloos wordt aangeboden. Tijdens deze ochtend krijgen leerlingen uitleg over hoe een verkeersregelautomaat werkt. De theorie wordt met de groep in de praktijk gebracht op het schoolplein in het verkeersspel. In groepswerk gaan de leerlingen een veilig kruispunt ontwerpen, waarbij rekening wordt houden met verschillende belangengroepen; school, gemeente, bewoners, winkeliers. De kruispunten worden aan de groep gepresenteerd. Aan de burgemeester (leerkracht van de groep) de taak om het beste ontwerp te kiezen.

Ieder jaar melden nieuwe basisscholen zich aan voor dit programma. Ben jij geïnteresseerd? Neem dan contact op met vvn@vialis.nl.