Jubilarissen afdeling Emmen.

Emmen

In de afdelingsvergadering van 18 november 2021 werden drie leden, Marinus, Fokke en Berend, gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor de afdeling.

Voor Marinus was het tevens zijn laatste activiteit want na 22 jaar neemt hij afscheid van de afdeling.

Jubilarissen.
Berend.
Berend.
Fokke.
Fokke.
Marinus.
Marinus.

Wat speelt er in jouw buurt?