Fietsverlichtingsactie basisscholen Swifterbant

Swifterbant

28 oktober 2019 heeft er een fietscontrole plaats gevonden voor de leerlingen groep van 7 en 8 van de basisscholen, de Golfslag, de Branding en de Duykeldam. Deze is in samenwerking met de ANWB en de gemeente Dronten uitgevoerd.

fietscontrole in voorbereiding

De wethouder mevr. I. Korting verrichtte de aftrap met een woordje en door met verfafdruk op het schoolplein duidelijk te maken dat verlichting belangrijk is(zie ook de foto). Deze verkeersveiligheidscontrole bestond o.a. uit het controleren van de verlichting, banden, remmen, stuur en bel, tijdens de controle werden kleine reparaties uitgevoerd en tips en suggesties gegeven rond de fiets uitrusting. De leerlingen kregen vervolgens een fietscontrole kaart mee naar huis met het advies om indien nodig, de fiets zo snel mogelijk te (laten) herstellen. De controle actie stimuleert tevens de leerlingen om de eigen fiets na te kijken en indien nodig in orde te brengen. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde actie in Swifterbant

Zet je licht aan
organisatie verlichtingsactie
organisatie met leerling
in actie

Wat speelt er in jouw buurt?