Opfriscursus Rijvaardigheid

Ermelo

De opfriscursus heeft in  2021 plaatsgevonden in Ermelo, De Muzenhof.

Theorie  2 november,      praktijk  4 november,

 

evaluatie rijproef

Verslag opfriscursus rijvaardigheid 2021.

De opfriscursus rijvaardigheid heeft plaats gevonden op de Muzenhof in Ermelo en bestaat uit 2 gedeelten. Het theoretisch deel op dinsdag 2 november en het praktisch deel op donderdag 4 november 2021.

  1. Theorie.

Van de 34 aanmeldingen werden 32 deelnemers tussen 09.00 en 09.30 uur ontvangen met koffie en koek. Twee personen hadden zich afgemeld. De kosten per deelnemer bedragen 15,00 Euro.

De doelstelling is de mogelijk weggezakte theoretisch kennis van de verkeersregels en verkeerstekens weer onder de aandacht te brengen. Deze theoretische kennis werd verzorgd door de heer Edwin Nagtegaal van rijschool Roording te Putten.

Er werden een aantal verkeerssituaties afgebeeld waarbij de deelnemers schriftelijk de antwoorden dienden te geven. Vervolgens werden die zelfde beelden met antwoord vertoond en met de deelnemers besproken. Hierna werd een filmpje vertoond, waarbij werd aangetoond dat men lang niet alles waarneemt wat men te zien krijgt.

In de koffiepauze werden er enige vragen aan de instructeur gesteld. Deze vragen werden door Edwin Nagtegaal na de pauze uitgebreid behandeld.

Om 12.00 uur werd het theoretisch gedeelte besloten met dank aan de instructeur voor de heldere uitleg.

  1. Praktische rijvaardigheid.

Het praktisch gedeelte bestaat uit het rijden met eigen auto onder begeleiding van een rijinstructeur. De doelstelling is het aanscherpen van de rijvaardigheid d.m.v. adviezen van de rijinstructeur tijdens en na de rit.

Er werden 6 groepen van zes personen geformeerd. ‘s Morgens van 09.00-12.00 uur drie groepen en ’s middags van 13.00-16.00 uur drie groepen. Helaas had 1 deelnemer moeten afzeggen en kwam 1 deelnemer te laat. Dus hebben 34 deelnemers aan het praktisch gedeelte deelgenomen.

Na kennismaking met de instructeur ging de deelnemer met eigen auto + een half uur een rit maken. De route werd bepaald door de instructeur.

Tussendoor werd de deelnemer in de gelegenheid gesteld om aan een ‘remreactietest’ en een ‘alcohol-nabootstest’ deel te nemen. Deze testen werden verzorgd door de organisatoren met het door VVN ter beschikking gestelde materiaal.

 

 

 

rem reactietest
bespreking rijtest
doe ging het?

Wat speelt er in jouw buurt?