Opfriscursus rijvaardigheid, theorie

Ermelo

De opfriscursus rijvaardigheid gaat dit jaar plaatsvinden op 10 november.

Door de corona maatregelen zal alleen de theorieles worden gegeven en geen praktische rijrit.

Ook zal in het lokaal de 1/½ meter afstand worden gehandhaafd.

Bij meer dan 30 opgaven zal er zo nodig een tweede theorieles worden gegeven.

Locatie:  De Muzenhof,  Ermelo

 

 

 

theorieles 2019 Putten

Een deskundige instructeur zal met behulp van audio-visuele hulpmiddelen de laatste

ontwikkelingen in het verkeer behandelen. 

Ook de plaatselijke ontwikkelingen worden ( op verzoek ) behandeld.

Opgave:  Dhr. M. v/d Brink  email:  putten1955@icloud.com ( voorkeur )  of telnr.  06-29068243

Verkeersles 2017

Wat speelt er in jouw buurt?