Theorieles verkeer

Ermelo

De theorieles verkeer zal door de coronacrisis vervallen.

Op veler zoek wordt in het voorjaar een theorieles verkeer gegeven.

Dit betreft dus alleen een theorie gedeelte en geen praktische rijrit, zoals bij de opfriscursus rijvaardigheid.

In 2020 zal de les gaan plaatsvinden in Ermelo, De Muzenhof     op 26 maart.   Aanvang  09.30 uur.

 

theorieles 2019 Putten

Een deskundige instructeur zal met behulp van audio-visuele hulpmiddelen de laatste

ontwikkelingen in het verkeer behandelen. 

Ook de plaatselijke ontwikkelingen worden ( op verzoek ) behandeld.

Opgave:  Dhr. M. v/d Brink  email:  putten1955@icloud.com ( voorkeur )  of telnr.  06-29068243

Verkeersles 2017

Wat speelt er in jouw buurt?