Verkeersexamen theorie en praktijk

Ermelo

 Verkeersexamen 2020.

Omdat in deze bijzondere coronatijd het praktisch verkeersexamen op 7 april jl. geen doorgang heeft kunnen vinden heeft de afdeling Ermelo-Putten van VVN, in overleg met de basisscholen, alsnog aangeboden het praktisch verkeersexamen op 23 juni ’20 in Ermelo te organiseren.
In Ermelo hebben zich vijf van de twaalf basisscholen opgegeven deel te nemen aan het praktisch verkeersexamen op dinsdag 23 jun ’20. Het betreft 122 leerlingen. Deze scholen hebben op maandag 15 juni ’20 het theoretisch verkeersexamen afgenomen.
De route, t.b.v. het praktisch verkeersexamen, is ongeveer 4 km door Ermelo en wordt op de fiets afgelegd. Ze is bewegwijzerd middels pijlen en bestaat uit een voorrangskruising, drie rotondes, een voetgangersgebied en een aantal kruisingen. Op de route bevinden zich een achttal controleposten.

Cum Laude

Van de 122 deelnemende leerlingen  hebben negen deelnemers, zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen foutloos gemaakt. Daarom hebben Aeden Orie, Joep van Diest, Elin van den Hoek, Rebecca Huur, Daniek Klein Woltink, Annemijn Roepman, Meike Sennema, Bo Spiegelenberg en Britt Vliek het VVN Verkeersdiploma 2020  op gepaste afstand uit hande van burgemeester André Baars op woensdag 15 juli ’20 mogen ontvangen. Uiteraard waren de ouders en anderen hiervan getuige.

 

 

Cum laude geslaagden Ermelo 2020

Het theoretisch verkeersexamen zal in 2021 gaan plaatsvinden op 27 maart.

Het praktisch examen in Putten op 12 en 13 april en in Ermelo op 15 april.

Dat onder voorbehoud van maatregelen t.a.v. de coronacrisis.

Wat speelt er in jouw buurt?