Verslag fietsenkeuring

Fietskeuringen 2019

Organisatie

In de periode van 30 september t/m 11 oktober 2019 hebben de fietscontroles op de basisscholen in Harderwijk en Hierden plaatsgevonden. De coördinatie van de fietsenkeuring gebeurde door een team van twee bestuursleden, gezien de werklast en tijd die er voor nodig is. De ondersteuning door de vrijwilligers hierbij was geweldig, evenals de hulp van docenten en verkeersouders.

Er zijn 25 basisscholen in Harderwijk en Hierden benaderd. Drie scholen deden dit jaar niet mee. Eén school vond de keuring niet nodig omdat hun leerlingen niet met de fiets komen, één school regelt een eigen keuring en één school was te druk met een cultureel project. Door een extra  'belrondje' waren alle scholen wel voorbereid op de komst van de keurmeesters.

De beker

Resultaten

Van de 2296 gekeurde fietsen zijn er 1686 (73%) goedgekeurd en 610 afgekeurd. We zagen, net als vorige jaren, voornamelijk mankementen aan de verlichting, de bel en de reflectoren in het wiel en aan de achterkant van de fiets. Een compleet overzicht per school en een diagram van de mankementen staan in dit verslag.

De VVN-trofee is overhandigd door de vakwethouder Jeroen de Jong aan de leerlingen van de Al Islaahschool. Om voor de beker in aanmerking te komen moet een school, in vergelijking met vorige jaren, een forse verbetering laten zien van het aantal goedgekeurde fietsen. De verbetering, ook progressie genoemd, wordt berekend als het verschil tussen de huidige score en die van vorige jaren. De Al Islaahschool haalde een progressie van 26,8%, De Willem Alexanderschool scoorde 26,1% en de Bogen had 24,3%. De scholen 'de Parel' en de Bogen hadden in 2019 trouwens het hoogste percentage goedgekeurde fietsen.

Om de fietsen veilig te maken en op te laten opvallen in het donker zouden In het najaar alle fietsen gecontroleerd moeten worden door de eigenaar zelf. Bovendien schakelen sommige scholen een verkeersouder, docent of een fietsenmaker in, die ter plekke de fietsen naloopt en repareert. De Al Islaahschool heeft frequent bij de ouders erop aangedrongen dan de fiets veilig moet zijn, met resultaat!.

Inzet scholen en ouders

De schoolleidingen onderstrepen het belang van een veilige verkeersdeelname van hun leerlingen, maar legt de verantwoordelijkheid voor een veilige fiets, terecht, bij de ouders. Helaas blijkt deze boodschap (en de nieuwsbrieven over de fietscontroles) aan  ouders te ontgaan. Daardoor blijkt dat de bijdrage van de ouders (ervoor zorgen dat de fiets veilig is en de batterijen vol zijn)  te wensen overlaat. "mijn moeder zou de lamp maken, maar".

Vrijwilligers en verkeersouders

Ook dit jaar was de inzet van en ondersteuning door de vrijwilligers heel fijn. Het team is professioneel, proactief en flexibel en kon snel reageren op onverwachte situaties. De technische kennis over de fietsen en communicatieve vaardigheden is prima. Er is een nieuwe vrijwilliger toegevoegd aan het team. Alle keuringen zijn binnen de gestelde tijd afgerond. Dit betekent dat de bezetting juist was gepland. Een volledige ondersteuning door de VVN-verkeersouders heeft gezorgd  dat de keuringen soepel worden uitgevoerd.

Het team vrijwilligers heeft dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Gezien de leeftijd van het merendeel der vrijwilligers kunnen we in de komende jaren een gestage afname verwachten.

Samenwerking gemeente

We hebben bij de fietsenkeuring de samenwerking met de gemeente gezocht. De gratis reparatie van de verlichting door fietsenmakers vindt plaats voor de VVN keuring.  Onbekend is of en hoeveel leerlingen de fietsenmaker bezocht hebben. De gemeente heeft aandacht besteed aan de fietsenkeuring in een artikel in het Huis-aan-huisblad.

Aandacht voor verbetering: communicatie met de scholen

In het voortraject ontvangen alle scholen digitaal (mail) ondersteunende informatie en de vraag op welke data de keuring op de school beslist niet mogelijk is. Zij hebben een document met daarin de eisen voor de fietsenkeuring vermeld. Navraag bij de scholen geeft mij de indruk dat deze informatie niet is gebruikt en derhalve de ouders niet heeft bereikt.

Grafiek defecte fietsen
Mankementen 2019

Wat speelt er in jouw buurt?