Fietskeuring op de basisscholen

Ermelo en Putten

Fietskeuring basisscholen.

Dit jaar heeft de fietsenkeuring op de basisscholen plaatsgevonden op 30 september, en de herkeuring op 14 november.

 

fietskeuring 2021

18 keurmeesters waaronder enkele fietsenmakers bezochten alle scholen en de kinderen

van groep 3 t/m 8 konden hun fiets technisch en op verkeersveiligheid laten keuren.

We gebruiken de fietscontrolekaarten van VVN met de daarbij behorende "Ik ben OK sticker ".

Bij afkeuring kunnen ze de fiets 2 weken daarna laten herkeuren.

Voor de organisatie en de keurmeesters is het altijd weer een genot om het enthousiasme te zien 

van de kinderen en de blijdschap bij het ontvangen van de sticker.

We gaan ervan uit dat het preventief werkt m.b.t. de verkeerveiligheid.

 

 

 

 

 

Yes de OK sticker
niet zo streng
keuring op De Wegwijzer

Wat speelt er in jouw buurt?