Het Nieuwe Fietsen

Putten

Veilig Verkeer Nederland nodigt je graag uit voor Het Nieuwe Fietsen. Je bent onze gast in deze positieve, gezellige workshop waar we in gesprek gaan over fietsen. Het is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen verkeersles of fietscursus. Wel delen we elkaars ervaringen en krijg je tips over je eigen veiligheid en hoe je daar zelf iets aan kunt doen. Aan de hand van stellingen, feiten en filmpjes komen allerlei onderwerpen aan de orde, zoals:

  • Voertuigen die we tegenkomen op het fietspad                                             
  • Jij en de ander in het verkeer
  • Vitaal op de fiets
  • Een veilige fiets
samen op de fiets

Waarom een workshop over fietsen?

Hoewel wij in Nederland al van jongs af aan fietservaring opdoen, zien we de ongevalcijfers met fietsers stijgen. Seniore fietsers zijn daar relatief vaak het slachtoffer van. Niet omdat zij onveiliger fietsen, maar omdat een ongeval voor hen ernstiger gevolgen heeft dan voor jonge fietsers. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland Het nieuwe fietsen ontwikkeld. Veilig Verkeer Nederland sluit met Het Nieuwe Fietsen aan bij het programma “Doortrappen”van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De cursus is gegeven op 12 maart in Putten, kerkelijk Centrun De Aker, Fontanusplein   

Door de coronavirus waren er minder opgaven dan verwacht.

De 13 deelnemers waren tevreden over de inhoud van de cursus en de manier waarop de lesstof werd gebracht.

De heer v/d Kamp uit Putten gaf uitleg over aangepaste fietsen, zoals driewielers die voor mensen die

wat minder stabiel zijn de mogelijkheid geven toch te blijven fietsen.

Al met al was het volgens de deelnemers zeer de moeite waard deze cursus te volgen.                                                                                     

cursuslokatie
de 3 wieler

Wat speelt er in jouw buurt?