Door maatregelen rond Coronavirus verkeersexamens VVN Etten-Leur in april 2021 alsnog afgelast

Als gevolg van de laatste ontwikkelingen met het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen heeft Veilig Verkeer Nederland afdeling Etten-Leur - na overleg met de gemeentelijke veiligheidsexpert - helaas moeten besluiten om alle activiteiten rond het praktijkverkeersexamen niet door te laten gaan.  

Verkeersexamen 2021 alsnog afgelast

Dit houdt in dat de volgende activiteiten niet doorgaan:

1: Het praktische verkeersexamen 2021  voor de groepen 7 en 8  op  maandag 12 , dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 april  2021.

2: De voorlichtingsavond op 8 april 2021

3: De fietscontroles op het Munnikenheidecollege op 15 en 22 maart 2021. 

Omdat nog onbekend is hoe lang er beperkingen naar aanleiding van het coronavirus zullen blijven, is ook niet te voorspellen of op korte termijn dit examen wel doorgang kan vinden.

Wat speelt er in jouw buurt?