Corona-update: VVN Verkeersexamen

 Corona-update per 16-04-2020

fiest

 voorzitters en secretarissen van VVN afdelingen en coördinatoren van werkgroepen

Het coronavirus gooit het jaar tot nu toe behoorlijk overhoop. Het heeft ook direct gevolgen voor de uitvoering van activiteiten van Veilig Verkeer Nederland. Juist in het voorjaar zouden er overal in het land diverse verkeersactiviteiten plaatsvinden, die nu geannuleerd of uitgesteld worden.

Vandaag informeren wij u over de opties die wij aanbieden rondom het VVN Verkeersexamen. Later komen wij er nog bij u terug op de ontwikkelingen van de andere projecten.

Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is hoe de situatie zich in de rest van het schooljaar gaat ontwikkelen, biedt Veilig Verkeer Nederland scholen een aantal opties om het examen alsnog te doen.

VVN theoretisch Verkeersexamen
Wij gaan voor het theoretisch Verkeersexamen uit van 2 scenario's:

1. De scholen gaan vóór 1 juni weer open
In dit scenario vindt het VVN theoretisch Verkeersexamen in juni plaats, op school:
o Maandag 15 juni (schoolregio midden)
o Dinsdag 16 juni (schoolregio noord)
o Donderdag 18 juni (schoolregio zuid)

2. De scholen zijn op 1 juni nog niet open
In dit scenario kunnen de kinderen het VVN theoretisch Verkeersexamen thuis maken.
Kiest de school ervoor om het examen schriftelijk te maken, dan verstrekken zij de boekjes aan de ouders. Kiest de school ervoor om het examen digitaal te maken, dan kan het kind thuis inloggen om het examen te maken. Om het zo makkelijk mogelijk te maken verstrekken wij ook een digitaal bestand van het VVN Verkeersexamenboekje. Tevens zorgen wij voor een instructie aan ouders.

VVN praktisch Verkeersexamen
Het VVN praktisch Verkeersexamen heeft geen landelijke datum. Wij adviseren u als lokale organisator om, uiteraard in overleg met de scholen, te zoeken naar een goed moment waarop het praktijkexamen alsnog kan plaatsvinden.

Afhankelijk wanneer de scholen weer open gaan, kan dat nog dit schooljaar, maar ook volgend schooljaar georganiseerd worden. Denk hierbij aan de herfst 2020 of het voorjaar 2021. Dat is niet alleen organisatorisch beter haalbaar, maar helpt vooral ook om de gezondheidsrisico's van de vrijwilligers te minimaliseren tot de situatie het echt weer toelaat.

Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten en het examen zouden doen, stelt Veilig Verkeer Nederland een alternatieve praktijktoets beschikbaar. Dit bevat een aantal opdrachten die helemaal gericht zijn op praktische vaardigheden, die zij samen met een ouder kunnen doen.

Hoe nu verder?
Voor beide scenario's geldt dat we de berichtgeving vanuit de overheid afwachten. Medio mei verstrekken wij verdere uitleg over het afnemen van het VVN Verkeersexamen, op school of thuis.
Oefenen voor het VVN Verkeersexamen kan overigens nu al. Op onze examenwebsite https://examen.vvn.nl/oefenen staan allerlei manieren om de kinderen te helpen in de voorbereiding op het examen.

Zoveel mogelijk kinderen het VVN Verkeersdiploma!
Het is vanzelfsprekend dat wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen het VVN Verkeersexamen doen. De kinderen hebben er veel voorbereiding in gestoken en willen graag het verkeersdiploma halen. Ook is het een belangrijke stap in de weg naar zelfstandige verkeersdeelname Daarom maken wij het voor scholen en ouders zo makkelijk mogelijk om het examen, ook in deze situatie, af te nemen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat we bij het VVN Verkeersexamen alle dan geldende coronamaatregelen en -adviezen in acht nemen. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de 1,5 meter afstand voorlopig gelden en daar zullen wij op anticiperen. Veiligheid voorop!

Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze situatie. Wilt u dit binnen uw afdeling verder afstemmen? Bij voorbaat dank!

Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Veel succes in deze periode en blijf gezond,
Veilig Verkeer Nederland

Evert-Jan Hulshof
Directeur