Praktisch vekeersexamen 2021

Heeze-Leende

Het Praktisch verkeersexamen 2021 zit er weer op

Leende

Ook dit jaar namen de leerlingen van de groepen 7 of 8 van de basisscholen in Heeze, Leende en Sterksel deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Ook een klas van de Berkenschutse deed mee. Op 31 maart was het schriftelijk examen, dat digitaal op school is afgenomen. Die datum is landelijk vastgesteld. Er deden dit jaar 183 leerlingen mee. Eén leerling van de Triangel school uit Leende slaagde zonder één enkele fout te maken. Op 9 juni wordt deze leerling op het gemeentehuis door de burgemeester ontvangen.

Op 3 juni werd het praktisch examen gehouden in Leende en op 8 juni was het praktische examen in Heeze. Alle leerlingen slaagden.

De controleposten werden bemenst door vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland en door vrijwilligers van de KBO Leende en Heeze.

Heeze
hesje