Praktisch verkeersexamen 2022

Heeze-Leende

In beide kernen zijn ook de praktische examens nu achter de rug.

Heeze

Ook dit jaar namen de leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen in Heeze, Leende en Sterksel deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Op 31 maart was het schriftelijk examen, dat digitaal op school is afgenomen. Die datum is landelijk vastgesteld. Er deden dit jaar 149 leerlingen mee. Eén leerling van de Triangel school uit Leende slaagde zonder één enkele fout te maken. Op 25 mei wordt deze leerling op het gemeentehuis door de burgemeester ontvangen.

Op 12 mei werd het praktisch examen gehouden in Heeze en op 17 mei was het praktische examen in Leende. Eén leerling zakte voor het praktisch examen.

De controleposten werden bemenst door vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland en door vrijwilligers van de KBO Leende en Heeze.