Grote animo opfriscursus

Vlijmen

Voor de door VVN-Heusden georganiseerde Opfriscursus (verkeersregels) was de belangstelling zo groot dat er een wachtlijst moest worden aangelegd.

overzicht

De personen die op de wachtlijst staan krijgen in 2020 automatisch  bericht van de dag en het tijdstip van een volgende cursus. Onder leiding van een ervaren rijinstructeur van verkeersschool Bax werden de  veranderende verkeersregels en borden toegelicht en besproken.   Daarnaast konden de ca. 70 aanwezigen vragen stellen over de bij hen levende onduidelijkheden in het verkeer. Dat er bij vooral de senioren veel belangstelling voor deze opfriscursus bestaat, moge blijken uit het groot aantal deelnemers.

Ook deze keer waren er weer diverse senioren die zich na  het theoretische deel, opgaven om in hun eigen auto een praktijkrit te willen maken onder begeleiding van een rijinstructeur. Op die manier kan opnieuw worden beoordeeld of de chauffeur nog rijdt volgens de huidige normen en krijgen de deelnemers een gratis oordeel over zijn / haar rijstijl mee naar huis.

Wat speelt er in jouw buurt?