Verkeersbrigadiers en het stopteken

Belangrijke verkeersregels die u niet vaak tegen komt in het verkeer. Het stopteken van de verkeersbrigadiers! Wist u dat u als bestuurder verplicht bent te stoppen voor het stopteken van een verkeersbrigadier? We leggen het graag even uit!

Verkeersbrigadiers zorgen direct voor veiligheid op straat

 • Verkeersbrigadiers helpen iedere dag kinderen veilig over te steken als zij van of naar school gaan
 • Verkeersbrigadiers hebben een belangrijke functie in het verkeer; ze hebben daarvoor in Artikel 82 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een wettelijke bevoegdheid om aan het verkeer stoptekens te geven 
 • Bestuurders dienen het stopteken van verkeersbrigadiers op te volgen
 • Verkeersbrigadiers zijn opgeleid door de politie en aangesteld door de Burgemeester
 • Verkeersbrigadiers doen hun werk vrijwillig
 • Er zijn twee soorten verkeersbrigadiers, de jeugdverkeersbrigadier vanaf 10 jaar oud en de volwassen verkeersbrigadier

Artikel 82

 1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
 • de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren
 • de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
 • de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars, en
 • de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding.

2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.

3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.

4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.