Wielrenners in het verkeer

Vanaf het voorjaar zijn er weer vaker wielrenners te vinden in het verkeer. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat wielrenners zonder fietsbel op nummer 1 staan van de Fiets ergernissen top-5.

Met zekere regelmaat komen bij ons klachten binnen over het gedrag van sommige wielrenners. Ze zouden gevaarlijk inhalen en gedragen zich alsof het fietspad alleen van hen is. Gelukkig houden veel wielrenners zich wel aan de verkeersregels, maar degenen die dat niet doen, zorgen voor overlast bij andere fietsers.

Er zijn wettelijke eisen waaraan een fiets moet voldoen, deze gelden dus ook een racefiets of mountainbike. Echter, vaak ontbreekt op deze fietsen een bel of reflectie. Dus rijdt u met uw racefiets op de openbare weg, zorg dat uw fiets voldoet aan de eisen.

Voor wielrenners geldt, evenals voor ieder ander weggebruiker, dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd (artikel 5 van de Wegenverkeerswet).