Clean en clear in 't verkeer

Het lesprogramma Clean en clear in ‘t verkeer is erop gericht om jongeren kennis bij te brengen over het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs in het verkeer. Daarnaast helpt het mee de attitude van jongeren op dit vlak positief te beïnvloeden. Daarmee draagt het bij aan het terugdringen van verkeersongevallen onder jongeren. Indirect komt het daarmee ook ten goede aan de verkeersveiligheid van alle overige verkeersdeelnemers, aangezien er immers ook ongelukken voorkomen waar andere verkeersdeelnemers bij zijn betrokken.

Het is een volledig interactief lesprogramma. De les start met een korte kennisquiz die online door de leerlingen wordt ingevuld. Daarbij zien ze klassikaal meteen hoe ze het doen en kunnen ze daarin de strijd met elkaar aangaan. Daarna volgt een klassikale discussie aan de hand van prikkelende stellingen. Dit vindt plaats onder begeleiding van een speciaal hiervoor opgeleide gastdocent of van een eigen docent van de school waar de les wordt verzorgd. De leerlingen worden zo aan het denken gezet over alcohol, drugs en verkeer en ze beïnvloeden elkaars attitude zo op een positieve manier.

Clean en clear in ‘t verkeer is gericht op en speciaal ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma is geschikt voor lessen van 50 tot 70 minuten. Als u de les door een eigen docent laat verzorgen, wordt er een handleiding beschikbaar gesteld. De quiz is online te vinden en de stellingen waaruit kan worden gekozen zijn in de handleiding opgenomen. Bij het inzetten van een gastdocent van Veilig Verkeer Nederland, wordt eerst gekeken of deze kosten door een regionale subsidiegever kunnen worden betaald. Als dit niet kan, dan zullen deze door de school zelf moeten worden gedragen.

Clean en clear in 't verkeer staat geregistreerd in de toolkit verkeerseducatie van Kennisplatform CROW. Voor meer informatie over deze les kunt u terecht bij Ivo Brons via i.brons@vvn.nl of op 088-5248838.