Verkeersles: Van 8 naar 1

Nu zitten ze nog in groep 8. Maar na de zomervakantie lopen en fietsen je leerlingen naar hun nieuwe school. Of pakken ze de bus, tram, trein of metro. Bereid ze goed voor op die nieuwe route. Hoe? Met onze special Van 8 naar 1.

Veilig Verkeer Nederland van 8 naar 1

Waarom kinderen voorbereiden op de nieuwe schoolroute?

De eerste dagen van een brugklasser op de nieuwe school zijn al spannend genoeg. Nieuwe school, klasgenootjes, vakken, leraren. Dan is het mooi als in ieder geval die nieuwe verkeersroute bekend terrein is en ze veilig door het verkeer kunnen. Zeker omdat veel kinderen dan langer onderweg zijn en meestal zelf of met klasgenoten naar school reizen.

Het is helaas ook zo dat we in deze leeftijdsgroep aan het begin van het schooljaar een duidelijke piek zien in het aantal fietsongevallen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen van groep 8 goed voorbereid worden op de nieuwe schoolroute en verkeerssituaties waarmee zij te maken krijgen. 

Wat kinderen leren met Van 8 naar 1:

  • Kinderen weten wat wel en niet slim is in het verkeer én gedragen zich daar ook naar. Het gaat naast kennis om vaardigheden, attitude en het uiteindelijke gedrag.
  • Ze raken vertrouwd met de nieuwe schoolroute. Ze worden zich bewust van risico's onderweg en weten waar ze op moeten letten als ze de nieuwe route fietsen. 
  • Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag en groepsgedrag tijdens het fietsen.

Opzet van de les

In vijf leuke lessen van ongeveer 20 minuten gaan de leerlingen aan de slag met het in kaart brengen, voorbereiden én oefenen van de route naar hun nieuwe middelbare school. Ze leren over veilig fietsgedrag en fietsen in groepen.

De kinderen maken de lessen zelfstandig of in tweetallen. De route oefenen gebeurt met een volwassene, bijvoorbeeld de eigen ouders of een verkeersouder.  

Makkelijk via Basispoort en de VVN Leerlingsoftware

Deze special is een van de extra verkeerslessen die je kunt gebruiken als verdieping op de verkeersmethode die jouw school gebruikt. De handleiding van Van 8 naar 1 is beschikbaar via de VVN Verkeerspoort, waarop je kunt inloggen via je Basispoort-account. De leerlingen maken de lessen in de VVN Leerlingsoftware. In het bijbehorende leerkrachtendashboard kan je als leerkracht de resultaten inzien.

Werk samen met voortgezet onderwijs 

Van 8 naar 1 wordt nog leuker en waardevoller als er wordt samengewerkt tussen jouw school en het  voortgezet onderwijs. Laat brugklassers bijvoorbeeld komen vertellen over hun ervaringen op de route naar school. Hierover kun je alvast afspraken maken met jouw leerlingen. Vraag ze volgend jaar een keer terug te komen op school om erover te vertellen. Zo zorg je voor een vast contact tussen de verschillende scholen. En je zorgt dat aandacht voor de nieuwe schoolroute een structureel karakter krijgt.

Bestellen

Van 8 naar 1 is een digitaal lespakket met gastles voor leerlingen van groep 8.

Wat je krijgt:

  • Een introducerende gastles (60 minuten)
  • De handleiding voor de gastles
  • De leerlingsoftware (les 1 t/m 5, 20 minuten per les)
  • Een afsprakenposter voor in de klas
  • Een uitdeelblad met ouderinformatie

De gastles reserveer je apart via de vestiging van Veilig Verkeer Nederland in jouw regio. Wij informeren je graag over de mogelijkheden en over eventueel beschikbare subsidie.

Veilig Verkeer Nederland scholieren