Gelieerde organisaties

Stichting Nationaal Centrum voor Veilig Verkeer (NCVV)

Stichting Nationaal Centrum voor Veilig Verkeer heeft ten doel het inrichten, in standhouden en exploiteren van een voorlichtings-, instructie- en studiecentrum voor veilig verkeer en het verrichten van alle handelingen in de ruimste zin van het woord, die hiermee verband houden. De activiteiten om deze doelstelling te bereiken betreffen het beleggen van het vermogen. De stichting heeft geen personeel, uitsluitend een bestuur.

Correspondentieadres voor stichting NCVV is Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort. De stichting is telefonisch bereikbaar via 088-5248800.

In dit document leest u over de doelstelling, het bestuur en de vestiging van de stichting NCVV en vindt u de jaarrekening 2013.

Het fiscaal nummer van de stichting NCVV is 8057.61.706.